ખાટ પર તરખાટ-શાહબુદીન રાઠોડ-ગુજરાતી COMEDY જોકસ | AUDIO | KHAT PAR TARKHAT | SHAHBUDDIN RATHOD

T-Series Gujarati presents Gujarati Jokes ખાટ પર તરખાટ-શાહબુદીન રાઠોડ-ગુજરાતી COMEDY જોકસ (Khat Par Tarkhat) from Album Khat Par Tarkhat by Shahbuddin Rathod

—————————————-

Song Details:
Song: Khat Par Tarkhat
Album: Khat Par Tarkhat
Singer: Shahbuddin Rathod
Lyrics: Shahbuddin Rathod
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

ખાટ પર તરખાટ-શાહબુદીન રાઠોડ-ગુજરાતી COMEDY જોકસ | AUDIO | KHAT PAR TARKHAT | SHAHBUDDIN RATHOD

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *