ગુરુવાર સ્પેશીયલ-સંપૂર્ણ શ્રી સત્યનારાયણ વ્રત કથા – નીતિન મુકેશ | SHRI SATYANARAYAN VART KATHA

T-Series Gujarati presents Devotional Song ગુરુવાર સ્પેશીયલ-સંપૂર્ણ શ્રી સત્યનારાયણ વ્રત કથા – નીતિન મુકેશ (Shri Satyanarayan Vart Katha) from Album Shri Satyanarayan Vratkatha by Nitin Mukesh

—————————————-

Song Details:
Song: Shri Satyanarayan Vart Katha
Album: Shri Satyanarayan Vratkatha
Singer: Nitin Mukesh
Music: Samuel Paul
Lyrics: Sw. Pt. Daleeli
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

ગુરુવાર સ્પેશીયલ-સંપૂર્ણ શ્રી સત્યનારાયણ વ્રત કથા – નીતિન મુકેશ | SHRI SATYANARAYAN VART KATHA

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *