દશામાંના ગીત – હેમંત ચૌહાણ-લલીતા ઘોડાદ્રા-દિપક જોશી- દેવી દશામાં |DAYA KARJO DASHAMA |HEMANT CHAUHAN

T-Series Gujarati presents Navratri Special Audio Jukebox of દશામાંના ગીત – હેમંત ચૌહાણ-લલીતા ઘોડાદ્રા-દિપક જોશી- દેવી દશામાં (Daya Karjo Dashama) by Hemant Chauhan, Kijay Chauhan, Deepak Joshi, Lalita Ghodadra

—————————————-

Song Details:
Song: Devi Dashama Manguhuto
Album: Daya Karjo Dashama
Singer: Hemant Chauhan, Kijay Chauhan
Music: Shailesh Thakar
Lyrics: Garibdas
Music Label: T-Series

Song: Ek Shakti Aave Sandhaniye
Album: Daya Karjo Dashama
Singer: Hemant Chauhan, Kijay Chauhan
Music: Shailesh Thakar
Lyrics: Garibdas
Music Label: T-Series

Song: Madi Din Dayali Dashama
Album: Dashama Utsav
Singer: Deepak Joshi, Lalita Ghodadra
Music: Manoj-Vimal
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

Song: Dham Dham Vage Dhol
Album: Devi Dashama
Singer: Hemant Chauhan
Music: Bhupendra Patel
Lyrics: Vithaldas Vaghela
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

દશામાંના ગીત – હેમંત ચૌહાણ-લલીતા ઘોડાદ્રા-દિપક જોશી- દેવી દશામાં |DAYA KARJO DASHAMA |HEMANT CHAUHAN

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *