નવરાત્રી સ્પેશીયલ-રાંદલ માંની આરતી- જય જય રાંદલ માં – માલિની પંડિત -માલતી લાંગે | JAY JAY RANDAL MAA

T-Series Gujarati presents Navratri Special Devotional Audio નવરાત્રી સ્પેશીયલ-રાંદલ માંની આરતી- જય જય રાંદલ માં – માલિની પંડિત -માલતી લાંગે (Jay Jay Randal Maa) from Album Randal Ma Na Garba by Malini Pandit

—————————————-

Song Details:
Song: Jay Jay Randal Maa
Album: Randal Ma Na Garba
Singer: Malini Pandit
Music: Gaurang Vyas
Lyrics: Govind Mer
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

નવરાત્રી સ્પેશીયલ-રાંદલ માંની આરતી- જય જય રાંદલ માં – માલિની પંડિત -માલતી લાંગે | JAY JAY RANDAL MAA

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *