બુધવાર સ્પેશિયલ-મારા ઘટમાં બિરાજતા-રેખા ત્રિવેદી-અનુરાધા પૌડવાલ-ફાલ્ગુની પાઠક | SHRINATHJI DARSHAN

T-Series Gujarati presents Devotional Song બુધવાર સ્પેશિયલ-મારા ઘટમાં બિરાજતા -રેખા ત્રિવેદી -અનુરાધા પૌડવાલ-ફાલ્ગુની પાઠક (Ek Vaar Darshan) deom Album Shrinathji Darshan by Rekha Trivedi, Anuradha Paudwal, and Falguni Pathak

—————————————-

Song Details:
Song: Ek Vaar Darshan
Album: Shrinathji Darshan
Singer: Rekha Trivedi
Music: Shailendra Bharti
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

Song: Mare Mandire Padharo
Album: Shrinathji Darshan
Singer: Anuradha Paudwal
Music: Shailendra Bharti
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

Song: Mara Ghat Mein
Album: Kaun Gali Gayo Shyam
Singer: Falguni Pathak
Music: Pallav Pandya
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

Song: Kaun Gali Mein
Album: Kaun Gali Gayo Shyam
Singer: Falguni Pathak
Music: Pallav Pandya
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

બુધવાર સ્પેશિયલ-મારા ઘટમાં બિરાજતા-રેખા ત્રિવેદી-અનુરાધા પૌડવાલ-ફાલ્ગુની પાઠક | SHRINATHJI DARSHAN

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *