બુધવાર સ્પેશીયલ-કૃષ્ણ ભગવાન ચાલ્યા-રઘુવીર કુંચાલા-લલિતા ઘોડાદ્રા-કૃષ્ણ કનૈયો|KRISHAN BHAGWAN CHALYAN

T-Series Gujarati presents Audio Song બુધવાર સ્પેશીયલ-કૃષ્ણ ભગવાન ચાલ્યા- રઘુવીર કુંચાલા-લલિતા ઘોડાદ્રા- કૃષ્ણ કનૈયો (Krishan Bhagwan Chalyan) from Album Krishan Kanhaiyo by Lalita Ghodara, Raghu Virkun Chala

—————————————-

Song Details:
Song: Krishan Bhagwan Chalyan
Album: Krishan Kanhaiyo
Singer: Lalita Ghodara, Raghu Virkun Chala
Music: Pankaj Bhatt
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

બુધવાર સ્પેશીયલ-કૃષ્ણ ભગવાન ચાલ્યા-રઘુવીર કુંચાલા-લલિતા ઘોડાદ્રા-કૃષ્ણ કનૈયો|KRISHAN BHAGWAN CHALYAN

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *