રવિવાર સ્પેશિયલ-સૂર્ય અષ્ટકમ-અનુરાધા પૌડવાલ |SURYA ASHTAK| ANURADHA PAUDWAL, NITIN MUKESH, HARIHARAN

T-Series Gujarati presents Devotional Song રવિવાર સ્પેશિયલ-સૂર્ય અષ્ટકમ-સૂર્ય આરતી-અનુરાધા પૌડવાલ (Surya Ashtak) from Album Surya Upasana by Anuradha Paudwal, Nitin Mukesh, Hariharan

—————————————-

Song Details:
Song: Surya Ashtak
Album: Surya Upasana
Singer: Anuradha Paudwal, Nitin Mukesh, Hariharan
Music: Arun Paudwal, Kirti Anurag
Lyrics: Bharat Acharya, Pandit Kiran Mishra
Music Label: T-Series

Song: Om Jai Surya Bhagwan(Aarti)
Album: Surya Upasana
Singer: Anuradha Paudwal, Nitin Mukesh, Hariharan
Music: Arun Paudwal, Kirti Anurag
Lyrics: Bharat Acharya, Pandit Kiran Mishra
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

રવિવાર સ્પેશિયલ-સૂર્ય અષ્ટકમ-અનુરાધા પૌડવાલ |SURYA ASHTAK| ANURADHA PAUDWAL, NITIN MUKESH, HARIHARAN

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *