રવિવાર સ્પેશીયલ-જય સરસ્વતી માતા -અનુરાધા પૌડવાલ-સરસ્વતી માતાની આરતી-દેવી આરતી|JAI JAI SARASWATI MATA

T-Series Gujarati presents Devotional Song રવિવાર સ્પેશીયલ-જય સરસ્વતી માતા -અનુરાધા પૌડવાલ-સરસ્વતી માતાની આરતી -દેવી આરતી (Jai Jai Saraswati Mata) from Album Aarti Vol.2 by Anuradha Paudwal

—————————————-

Song Details:
Song: Jai Jai Saraswati Mata
Album: Aarti Vol.2
Singer: Anuradha Paudwal
Music: Arun Paudwal
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

રવિવાર સ્પેશીયલ-જય સરસ્વતી માતા -અનુરાધા પૌડવાલ-સરસ્વતી માતાની આરતી-દેવી આરતી|JAI JAI SARASWATI MATA

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *