શુક્રવાર સ્પેશિયલ-સોને કી છડી -જય આદ્યશક્તિ (આરતી)-હેમંત ચૌહાણ | SONE KI CHHADI | HEMANT CHAUHAN

T-Series Gujarati presents Devotional Song શુક્રવાર સ્પેશિયલ-સોને કી છડી -જય આદ્યશક્તિ (આરતી)-હેમંત ચૌહાણ (Sone Ki Chhadi) from Album Shakti Aradhana by Hemant Chauhan

—————————————-

Song Details:
Song: Sone Ki Chhadi
Album: Shakti Aradhana
Singer: Hemant Chauhan
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

Song: Aadhya Shakti
Album: Shakti Aradhana
Singer: Hemant Chauhan
Lyrics: Traditional
Music Label: T-Series

FOR LATEST UPDATES:
—————————————-
SUBSCRIBE US Here:

Enjoy & stay connected with us!!

“If you like the Video, Don’t forget to Share and leave your comments”

Visit Our Channel For More Videos:Source

શુક્રવાર સ્પેશિયલ-સોને કી છડી -જય આદ્યશક્તિ (આરતી)-હેમંત ચૌહાણ | SONE KI CHHADI | HEMANT CHAUHAN

Music can change the world ! T-Series Gujarati

We are not official “T-Series Music Label & Movie Studio”.
We love T-Series and we want to give the opportunity to enjoy it to more people!

Greetings to all!

www.T-Series.eu

Canal HD de Netflix online gratis ! - Free HD Netflix Online Channel !

Posted in T-Series Gujarati and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *