રવિવાર સ્પેશિયલ-શ્રી વિષ્ણુમંત્ર-વિષ્ણુઅમૃતવાણી-અનુરાધાપૌડવાલ|SHRI VISHNU AMRITWANI|ANURADHA PAUDWAL

T-Series Gujarati presents Devotional Song રવિવાર સ્પેશિયલ-શ્રી વિષ્ણુ ગાયત્રી મંત્ર-શ્રી વિષ્ણુ અમૃતવાણી-અનુરાધા પૌડવાલ (Shri Vishnu Amritwani) by Anuradha Paudwal —————————————- […]