રવિવાર સ્પેશીયલ-ગાયત્રી ચાલીસા-રવીન્દ્ર સાઠે- ગાયત્રી મહિમા | GAYATRI CHALISA | RAVINDER SATHE

T-Series Gujarati presents Devotional Song રવિવાર સ્પેશીયલ-ગાયત્રી ચાલીસા-રવીન્દ્ર સાઠે- ગાયત્રી મહિમા (Gayatri Chalisa) from Album Gayatri Mahima —————————————- Song Details: […]